Welkom op de website van de "Alkmaarse Bedrijfs TafelTennis Bond" (ABTTB).
De ABTTB is opgericht op 18 september 1959 en heeft (volgens artikel 3.1 van de statuten) ten doel het doen beoefenen van de tafeltennissport, in het bijzonder door in de regio Alkmaar gevestigde bedrijfs- en andere verenigingen.

De ABTTB tracht dit doel te bereiken door het organiseren van wedstrijden (competitie) en toernooien.

In de loop der jaren is het aantal "bedrijfsverenigingen" sterk afgenomen en vervangen door "zelfstandige verenigingen", die veelal spelen in (gemeentelijke) sportzalen of buurthuizen.

De door de ABTTB georganiseerde competitie kent een voorjaars- en een najaarscompetitie en er wordt gespeeld in meerdere klassen.

Jaarlijks organiseert de ABTTB een (intern) toernooi voor de bij haar aangesloten verenigingen.

Op deze website kunt u o.a. de gegevens vinden van de bij de ABTTB aangesloten verenigingen.

Wilt u nadere informatie stuur dan een mail naar info@tafeltennisalkmaar.nlIngeschreven bij KvK: 40636724
Bankrekening : NL05 INGB 0000 2700 75
Webbeheerder: s.munniks@upcmail.nl